EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 30 Temmuz 2013 Salı 10:59

Görüntüleme: 8691

Cevap: 0


Necâti'nin Edebi Yönü - Eserleri
necati

NECÂTİ

Necâti hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Necâti’nin asıl adı konusunda iki değişik fikir vardır. Bazıları asıl adının İsa olduğunu söylerken bazıları Nûh olduğunu söyler. Doğum tarihi belli değildir. Doğum yeri Edirne olarak söylenir. Necâti’nin bir savaş esirinin veya Edirneli dul bir kadının çocuğu olduğu söylenir. Edirnelidir ancak şöhret bulduğu yer Kastamonu’dur. Necâti’nin İstanbul’a geliş tarihi hakkında bilgimiz yoktur. İstanbul da sarayda önemli yere sahip olan Necâti, Beyazıt’a iki kaside sunar. Devlet içindeki görevi sürekli değişmiştir ve çeşitli devlet adamlarına hizmet etmiştir. 1509 yılında vefat etmiş ve evinin önündeki bahçeye gömülmüştür.

Necâti, Sâilî (şair) tarafından yetiştirilir. Bazı şairler Necâti’nin şiir yazmada kullandığı üsluptan, ince ve samimi yazmasından, duygularındaki derinlikten dolayı Anadolu şairlerinin padişahı diye bahsederler. Şiirlerinde atasözlerini çok kullanmıştır. Mersiye ve gazelleri ile ünlüdür. 

Eserleri

Divân: Eserlerinden yalnızca divânı elimizdedir. İçinde bulunanlar şöyle sıralanabilir:
Manzum - mensur uzun bir girişten sonra 25 kaside, ölen katırı için 25 beyitlik mesnevi tarzında bir mersiye, Sultan Abdullah için bir terci-i bend, bir mersiye, Mustafa Paşa’ya bir kaside, Şehzade Mahmûd’a bir mersiye, bir murabba, bir târih 94 kıta ve müfred, 650 Türkçe gazel 5 Farsça gazel, 1 Farsça kıtâ, 3 Farsça tarih.

Diğer Eserleri

  • Leyla vü Mecnûn
  • Kimyâ-yı Saâdet
  • Câmi ül Hikâyât
  • Mihr ü Mâh
  • Münâzara-i Gül ü Hüsret

 

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.