EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 23 Temmuz 2013 Salı 11:49

Görüntüleme: 1690

Cevap: 0


Atatürk'ün Sanat ve Sanatçı Hakkındaki Sözleriatatürk, sanatçı, sanat

 

Atatürk'ün Sanat ve Sanatçı Hakkındaki Sözleri

 

 • “Sanatkar, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

 • “Hepiniz mebus olabilirsiniz. Vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”

 

 • ​“Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”

 

 • “Sanatkarlarımızın mütemadi ve feyyaz mesaisinin daima takdirkarı bulunduğumu selam ve hürmetlerimle beraber cemiyet azasına tebliğ etmenizi rica ederim.”

 

 • “Güzel sanatlarda muvaffakiyet, bütün inkılapların muvaffak olduğunun en kat’î delilidir. Bunda muvaffak olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün muvaffakiyetlerine rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır”

 

 • “…Türkün eli işler, gözü güzeli görür, hissî heyecanda olursa, o yalnız kendi milletine değil, cihan kültürüne de örnekler ve şaheserler verecek kudretler gösterecektir.,”

 

 • “Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

 

 • “Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.”

 

 • “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”

 

 • “Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musıkide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

 

 • “Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.”

 

 • “Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip, evrensel müzikte yerini alabilir.”

 

 • “Halkın da musıki ihtiyacını düşünmek gerekir. Halkın musıki zevkinin gelişmesi için bu musıkiye (batı musıkisine) alışması ve bu musıkiden hoşlanması için, köklü bir musıki eğitimine ihtiyaç vardır.”

 

 • “Bir çok defa bu musıkinin (Türk musıkisinin) tam haysiyetini bulamıyoruz. İşte bu dinlediğimiz musıki hakiki bir Türk musıkisidir ve hiç şüphesiz yüksek bir medeniyetin musıkisidir. Bu musıkiyi dünyanın anlaması lâzımdır. Onu bütün dünyaya anlatabilmek için, bizim milletçe bugünkü medeni dünyanın seviyesine yükselmemiz gerekir.”

 

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.