Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 31 Temmuz 2013 Çarşamba 16:14

Görüntüleme: 1524

Cevap: 0


Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)egzistalsiyalizm

Martin Heidegger’in varoluşçuluk felsefesinin edebiyattaki yansımasıdır. Edebiyattaki kurucusu Jean Paul Sartre’dır. Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” felsefesine yani akla dayanır. Varoluşçuluk, insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi, bilinci ve aklı olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce akımıdır.

Varoluşçuluğa göre; insan karşılaştığı durumlar karşısında en iyiyi en doğruyu aklıyla seçecektir. Ancak bu bir buna­lımla olacaktır. Dolayısıyla insan sorumluluk bilinciyle ha­reket eder ve kendini var eder. Çünkü insan, karakterini kendi yaratarak var olur.

Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımıza giren bu akımdan Edip Cansever ve Yusuf Atılgan etkilenmiştir.

Temsilcileri

Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Malraux, Simone de Beauvoir

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.