Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 31 Temmuz 2013 Çarşamba 15:50

Görüntüleme: 1774

Cevap: 0


Empresyonizmempresyonizm

1890-1910 yılları arasında Fransa’da gelişmiş; edebiyatta, resimde, müzikte etkisini sürdürmüş bir akımdır. Sembolizmle birlikte gerçeküstücülüğü (sürrealizm) hazırlayan bir akım niteliğindedir.

Bu akımda dış dünya ile ilgili gözlemlerin, sanatçının iç dünyasında oluşan değişik ruhsal durumuna göre yansıtılması esas alınmıştır. Onlara göre duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.

            “Seyreyledim eşkâl-i hayâtı

            Ben havz-ı hayâlin sularında,

            Bir aks-i mülevvendir onun’çün

            Arzın bana ahcâr ü nebâtı”

                                   Ahmet Haşim (Mukaddime)

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.