Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 31 Temmuz 2013 Çarşamba 15:58

Görüntüleme: 5764

Cevap: 0


Kübizm, Fütürizm, Dadaizmdadaizm, kübizm, fütürizm

1. KÜBİZM

 • Empresyonizme tepki olarak doğmuştur.
 • Daha çok resim ve heykelde etkili olmuştur.
 • Düşünceler geometrik şekillerle dile getirilir.

Temsilcileri

 • Picasso, Max Jacop, Apollinaire

2. FÜTÜRİZM (GELECEKÇİLİK)

 • 1909′ da İtalyan şair Marinetti tarafından kurulmuştur.
 • Geleneksel sanat değerlerini yok saymışlar, özgürce yeni biçimlerle eserler vermişlerdir.
 • Sanatın bütün dallarında makineyi ve hızı yansıtmak is­terler.

Temsilcileri

 • Marinetti, Mayakovski
 • Türk edebiyatında: Nazım Hikmet (ilk dönemlerinde)

3. DADAİZM (KURALSIZLIK)

 • 1916′da Tristan Tzara tarafından kurulmuştur.
 • Kuralsızlığı kural edinen, her türlü ahlak, Dil ve estetik ku­ralını yıkmayı amaçlayan bir akımdır.
 • Şiirlerini rasgele bir araya getirdikleri sözcüklerle yazmış­lardır.

Temsilcileri

 • Tristan Tzara, Andre Breton

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.