Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 31 Temmuz 2013 Çarşamba 15:58

Görüntüleme: 4103

Cevap: 0


Kübizm, Fütürizm, Dadaizmdadaizm, kübizm, fütürizm

1. KÜBİZM

  • Empresyonizme tepki olarak doğmuştur.
  • Daha çok resim ve heykelde etkili olmuştur.
  • Düşünceler geometrik şekillerle dile getirilir.

Temsilcileri

  • Picasso, Max Jacop, Apollinaire

2. FÜTÜRİZM (GELECEKÇİLİK)

  • 1909′ da İtalyan şair Marinetti tarafından kurulmuştur.
  • Geleneksel sanat değerlerini yok saymışlar, özgürce yeni biçimlerle eserler vermişlerdir.
  • Sanatın bütün dallarında makineyi ve hızı yansıtmak is­terler.

Temsilcileri

  • Marinetti, Mayakovski
  • Türk edebiyatında: Nazım Hikmet (ilk dönemlerinde)

3. DADAİZM (KURALSIZLIK)

  • 1916′da Tristan Tzara tarafından kurulmuştur.
  • Kuralsızlığı kural edinen, her türlü ahlak, Dil ve estetik ku­ralını yıkmayı amaçlayan bir akımdır.
  • Şiirlerini rasgele bir araya getirdikleri sözcüklerle yazmış­lardır.

Temsilcileri

  • Tristan Tzara, Andre Breton

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.