Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 31 Temmuz 2013 Çarşamba 15:02

Görüntüleme: 2010

Cevap: 0


Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)parnasisiz

PARNASİZM (ŞİİRDE GERÇEKÇİLİK)

 • 19. yy’da ortaya çıkmıştır.
 • Realizmin şiirdeki yansımasıdır; başka bir ifadeyle duygu­sal, içe dönük olan romantik şiire tepki olarak doğmuş, realist şiir akımıdır.
 • Sadece şiirde görülen bir akımdır.
 • Şair, şiirde kişiliğini gizlemiş gözlemlerini nesnel bir şekilde yansıtmıştır.
 • Şiirlerde felsefi düşünceler, bilimsel görüşler işlenmiştir.
 • “Sanat sanat içindir” felsefesiyle yazılan şiirlerde, “kuyum­cu titizliği” görülür; sözcük seçimine, ölçü, kafiye ve redif gibi şiirin şekilsel unsurlarına büyük önem verilmiştir.
 • En çok “sone” biçimi kullanılmıştır.
 • Eski Yunan ve Latin kültüründen tarihi’ olaylardan ve efsanelerden etkilenilmiştir.
 • Dil, açık ve yalındır.
 • Betimlemelerle adeta resim çizilmiştir.
 • Şiirin güzelliği, topluma yararlılığına tercih edilmiştir.
 • Türk edebiyatında Servet-i Fünun şairleri bu akımdan et­kilenmişlerdir.

Temsilcileri

 • Theophile, Gautier, Jose Maria de Heredia, Thedore, Banville, François, Coppe, Leconte de Lisle
 • Türk edebiyatında: Cenap Şahabettin (ilk temsilci), Tev­fik Fikret (en önemli temsilci), Yahya Kemal (kısmen)

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.