Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/edebiyatogretmeni.com/tmp/sess_3df22u364srqjcpdfue4o5l043, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/edebiyatogretmeni.com/httpdocs/content/index.php on line 20
Sezgicilik (İntüisyonizm)

Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 31 Temmuz 2013 Çarşamba 16:17

Görüntüleme: 3653

Cevap: 0


Sezgicilik (İntüisyonizm)sezgicilik

  • Bu akımın düşünceleri büyük ölçüde Fransız filozof Henri Bergson’un sezgicilik/ruhçuluk felsefesine dayanır.
  • Materyalizme ve pozitivizme karşı olan, idealist bir yakla­şımdır.
  • Bu anlayışa göre bilginin asıl kaynağı akıl değil sezgidir.
  • İnsanın sezgi gücünün hayalleri ve duyguları belirlediği, maddenin, varlığın buna bağlı olarak şekillendiği savunulur; dış dünya, varlık, madde, eşya, ruhun, düşüncenin bir ürünüdür.
  • Sembolist şairlerin, saf şiir anlayışını savunan şairlerin varlığa yaklaşım biçimleri büyük ölçüde sezgici felsefeye dayanır.
  • Belirleyici olan somut varlık değil, şairin duyuş, görüş, düşünüş tarzıdır. Dış dünya insanın iç dünyasını ifade etmeye yarayan simgeler âlemidir.
  • Dış dünya, düşünceyle, duyguyla, algıyla, rüyayla anlam­landırılabilir.
  • Bu akım edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi’nde girmiştir.
  • Türk şiirinde sezgici yaklaşımın en önemli temsilcisi Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.
  • Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi gibi yazar ve şairler üzerinde de bu anlayışın etkileri vardır.

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.