Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 2 Ağustos 2013 Cuma 11:48

Görüntüleme: 1821

Cevap: 2


Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir.   Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek gayesiyle yazmıştır.  En velût yazarımız odur. Yazı makinesi olarak bilinir. 

Asıl ilgi alanları, gazetecilik, romancılık ve hikâyeciliktir. Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır. Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir: Macera, aşk, polisiye, tarih... 

Dili sadedir; çünkü eser vermekteki amacı halkı eğitmektir. Hatta romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler de vermiştir. 

Eserleri

Romanları

 • Yeniçeriler
 • Hasan Mellâh Veyahut Sır İçinde Esrar
 • Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş
 • Zeyl-i Hasan Mellâh
 • Hüseyin Fellâh
 • Yeryüzünde Bir Melek
 • Karı Koca Masalı
 • Felâtun Bey ile Rakım
 • Efendi
 • Paris'te Bir Türk
 • Süleyman Muslî
 • Kafkas
 • Çengi
 • Karnaval
 • Henüz Onyedi Yaşında
 • Acaib-i Âlem
 • Dürdane Hanım
 • Vah!
 • Volter 20 Yaşında
 • Esrar-ı Cinayet
 • Cellât
 • Hayret
 • Bahtiyarlık
 • Haydut Montari
 • Gürcü Kız Yahut İntikam
 • Diplomalı Kız
 • Müşahedât

Hikâyeleri 

 • Kıssadan Hisse
 • Gençlik-teehlül
 • Gönül-mihnet-keşân
 • Firkat
 • Ölüm Allahın Emri
 • Bekarlık Sultanlık mı Dedin?
 • Çingene
 • Çifte İntikam
 • Para
 • Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar
 • Dolaptan Temaşa
 • Cankurtaranlar
 • Ana-kız

Piyesleri

 • Açıkbaş
 • Hükm-i Dil
 • Fürs-i Kadimde Bir Facia
 • Çengi Yahut Dâniş Çelebi
 • Çerkez Özdenler

 

Cevap Yaz

Cevaplar

ÖZGEE23

Yeni Üye : 1

18 Kasım 2013 Pazartesi 21:27

burada yazılan eserler Şemsettin Sami'ye ait bir yanlışlık var galiba


EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000
28 Kasım 2013 Perşembe 14:15

Yukarıda verilen eserlerin tamamı Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Şemsettin Sami'nin eserleri ise şunlardır:

-- ROMANLARI --
- Taaşuk-ı Talat ve Fitnat
- Sefiller (Çeviri)
- Robinson (Çeviri)

-- ÇEVİRİLERİ --
- Tarih-i Mücmel-i Fransa
- İhtiyat Onbaşı
- Galatee
- Şeytanın Yadigârları
- Hurde-çîn

-- PİYES --
- Besa Yahut Ahde Vefa

-- SÖZLÜKLERİ --
- Kamus-ı Fransevî
- Küçük Kamus-ı Fransevî
- Kamusul-A'lâm
- Kamus- Arabî