Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 29 Temmuz 2013 Pazartesi 16:17

Görüntüleme: 2166

Cevap: 0


Divan Edebiyatının Nazım TürleriMEDHİYYE

Bir kişiyi övmek için yazılmış manzumelerdir. Daha çok devlet büyüklerini övmek için yazılır. Genellikle kaside şeklinde yazılmışlardır. Terkib-i bend ve terci-i bend şeklinde yazılmış olanları da vardır. Dört halife için, din ve tarikat büyükleri için yazılan medhiyyeler de vardır.

HİCVİYYE

Birini kötülemek ya da yermek için yazılmış manzumelerdir. Nef’i’nin hicviyyeleri çok ünlüdür. Nef’i, hicviyye türünde yazmış olduğu şiirlerini Siham-ı Kaza adlı eserinde toplamıştır. Bu türün halk edebiyatındaki karşılığı taşlamadır. 

FAHRİYYE

Kaside türünün içinde yer alan ve şairin kendini övdüğü şiirlerdir. Bazı şairler müstakil olarak fahriyeye yazmışlardır. .

LÜGAZ

Manzum bilmece demektir. Divanlarda birkaç tane bulunur. Şairler bunları bir ustalık göstermek için yazarlar. Her konuda yazılabilir.

MU’AMMÂ

Manzum bir bilmecedir. Mensur olanları da vardır. Bunun lügazdan farkı çözümünden bir isim çıkmasıdır. Şair genellikle kendi ismini kasteder.

NAZİRE

Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı vezin, kafiye ve redifle yazılan benzer şiire nazire denir. Böyle yazılmış nazireleri mecmualarda toplarlar. Bunlara nazire mecmuası denir. Bu nazire mecmualarında hangi şairin hangi şiirinin daha çok beğenildiği ortaya çıkar. Nazire yazmaya tanzir etme denir.

TEHZİL

Usta bir şairin beğenilen bir şiirine aynı ölçü ve kafiyede şaka ve alay yollu yazılmış olan benzer şiirlere denir.

TAZMİN

Her şekilde ve her konuda tazmin olabilir. Tazminde bir şaire ait bir mısra ya da bir beyt alınır, başka bir şair tarafından herhangi bir Nazım şekline tamamlanır. Böyle yapılan manzumeye de tazmin denir. 

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.