Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 23 Temmuz 2013 Salı 16:04

Görüntüleme: 1654

Cevap: 0


Telmih SanatıTELMİH

Bilinen bir hikâyeye, mensur bir fıkraya, yaygın bir nükteye, tarihi bir olaya, ilmi bir bahise, bir ayete, bir atasözüne işaret ederek onu hatırlatarak söz söyleme sanatıdır. Amaç kısa bir sözle çok anlam ifade edebilmektir.    

Örnek:
Va’iz bize dün dûzahı vasf etti Fuzûlî 
Ol vasf senün külbe-i ahzânun içindir.   
Külbe-i ahzân: Hz. Yakup’un kulübesidir.
(Va’iz bize dün  cehennemi anlattı. Cehennem için söyledikleri sanki senin hüzünler kulüben için söylenmişti.)

Örnek:
Ol zülf ü binâgûş sufban u dest-i Mûsî
Ol hal u ol zenahdân Hârût u çâh-Bâbil
(O saç ve o kulak memesi ejderha ve Mûsâ’nın elidir. O ben Hârût’a benzer, o çene çukuru Babil kuyusu gibidir. ) 

 

Konu Etiketleri
telmih sanatı istiare tezat teşbih

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.