Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 23 Temmuz 2013 Salı 16:19

Görüntüleme: 2167

Cevap: 0


Tenâsüb SanatıTENÂSÜB


Uygunluk, benzerlik demektir. Edebi sanat olarak tenâsüb anlamca birbirine benzer uygun veiham, tenasüb, teşbih ilgili sözlerin aynı ifade içerisinde kullanılmasıdır. Buna müra’at-ı nazîr’de denir. Divan şiirinde hemen her beyitte bu sanata rastlanır. 

Örnek:
Giryedan cuy-ı sirişküm sü-be-sü oldu revan 
Yine kulzüm gibi cûş etdi bu derya semt semt
Girye: Ağlamak / Cuy: Irmak / Sirişk: Gözyaşı 
Sû-be-sü: Taraf taraf / Revân: Akdı 
Cûş etmek: Coşmak, dalgalanmak
(Ağlamaktan gözyaşımın ırmağı taraf taraf yürüdü akdı. Yine bu derya semt semt okyanus gibi coştu, dalgalandı.)  
Yukarıdaki örnekte su ile ilgili kelimeler aynı ifade içinde kullanılmıştır. 

 

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.