Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 2 Ağustos 2013 Cuma 14:01

Görüntüleme: 1816

Cevap: 0


Nabizade Nazım (1862-1893)nabizade, nazım

1862’de (?) İstanbul’da doğdu. 1878-1884 yılları arasında, Sübyan mektebinde, Fevziye Rüşdiyesi’nde ve Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’nde, Mühendishane-i Berri-i Hümayun İdadisi’nde öğrenim gördü. Topçu teğmeniyken Erkân-ı Harbiye’yi de bitirip ekan-ı harp (kurmay) yüzbaşısı oldu (1886). Önce, matematik ve askerlik dersleri öğretmenliği yapan Nabizâde Nâzım, bilahare Erkan-ı Harbiye’de görevlendirildi. İki yıl Suriye’de çalıştı. İstanbul’a döndüğünde kemik veremine yakalanarak Haydarpaşa hastahanesinde bir süre yattı ve 6 Ağustos 1893 tarihinde burada öldü. 

Edebi Kişiliği 

 1. Tanzimat edebiyatının gerçekçi yazarlarından biri olna Nabizade Nazım, realizmin edebiyatımızdaki ilk önemli temsilcilerinden biri olarak köye yönelik ilk romanımız olan Karabibik'in yazarıdır.
 2. Karabibik'te Antalya'nın bir köyündeki hayat anlatılır. Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilen bu roman; romandan çok uzun hikaye özelliği göstermektedir.
 3. Sanatçının diğer öenmli eseri Zehra'dır. Zehra'da İstanbul'daki bir Türk ailesinin yaşamı anlatılır.
 4. Zehra, edebiyatımızın ilk tezli romanıdır. Bu roman, psikolojik çözümlemeler içermesi bakımından önemlidir. Ayrıca romanda, karakterlerin tasvir ve tahlilleri de oldukça başarılıdır.
 5. Nabizade Nazım eserlerinde sade bir Dil kullanmaya çalışmıştır.

 
Eserleri

 • Yadigârlarım (1886) 
 • Zavallı Kız (1890) 
 • Bir Hâtıra (1890) 
 • Karabibik (1891) Sevdâ (1891) 
 • Hâlâ Güzel (1891) 
 • Haspa (1891) 
 • Seyyie-i Tesâmüh (1892) 
 • Zehra (roman-1886)

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.