Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 22 Temmuz 2013 Pazartesi 17:10

Görüntüleme: 2545

Cevap: 0


Nazım ŞekliBir yapıt ya da yazınsal yaratının dışsal yapısına, içerik dışında kalan öğelerine“biçim (şekil)” denir. Manzumelerin uyak örgüsü, Nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliğin genel adına iseNazım biçimi (şekli)” denir.

Halk edebiyatında Nazım biçimi olarak “destan, koşma, semai, varsağı, mâni, türkü, ilahi, nefes, şathiye vb.” kullanılmıştır.

Klasik Türk edebiyatında (divan edebiyatı) Nazım biçimi olarak “gazel, kaside, mesnevi, mersiye, muhammes, müseddes, terbi, müstezat, terkibibent, terciibent, rubaî, murabba, şarkı, tuyuğ vb.” kullanılmıştır.

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında ise Batı’nın etkisiyle yeni Nazım biçimleri olarak “sone, terza-rima, serbest müstezat” gibi biçimler karşımıza çıkar.

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.