Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 15 Ağustos 2013 Perşembe 17:42

Görüntüleme: 2189

Cevap: 0


Söz Öbekleri - Tamlama GrubuAnlamca ilgili sıfat, isim, zamir türünde sözcüklerin kurdukları söz öbeklerine Tamlama adı verilir. Tamlamalar birer kelime grubudur.

1. Sıfat Tamlaması

Bir sıfatın bir ismi tamlamasıyla oluşan tamlamalara sıfat tamlaması denir.

Örnek:

“Kuru ekmekleri ufalayarak pencereme koymuştum.”
“Sabahleyin iki güvercin pencereme kondu. Minicik gagalarıyla ekmek kırıntılarını yemeye başladı.”

Bu parçadaki “kuru ekmekler, iki güvercin, minicik gagalar’” sözleri sıfat tamlamasıdır ve bu sözler birer kelime grubudur.

2. İsim Tamlaması

Anlamca ilgili en az iki ismin birbirini tamamlaması sonucu oluşan tamlamalara isim tamlaması adı verilir. İsim tamlamaları “tamlayan ve tamlanan’dan oluşur.

Örnekler:

Ben-im                        palto-m
Sen-in                         palto-n
O-nun                         palto-su
Biz-im                          palto-muz
Siz-in                           palto-nuz
Onlar-ın                      palto-ları
tamlayan eki               iyelik eki
Tamlayan                    Tamlanan

a. Belirtili İsim Tamlaması

Tamlayanın, tamlayan ekini, tamlananın da tamlanan ekini aldığı isim tamlamasıdır.

Örnekler:

“Kamyonun kasasında iri iri karpuzlar vardı.” cümlesindeki altı çizili Tamlama belirtili isim tamlamasıdır.

Kamyon-un                kasa-sı
tamlayan eki               tamlanan eki
tamlayan                     tamlanan
 
“Kitabın arasından bir mektup çıkmış.”
“Çocuğun gözleri ışıl ışıldı.”
“Irmağın suyu buz gibiydi.”
“Bilgisayarın monitörünü yenilemeliyiz.” cümlelerindeki altı çizili tamlamalar da belirtili isim tamlamasıdır.

b. Belirtisiz İsim Tamlaması

Tamlayanın, tamlayan ekini almayıp, tamlananın tamlanan ekini aldığı isim tamlamasıdır.

Örnekler:

“Çocukken tren yolculuğunu çok severdim.” cümlesinde “tren yolculuğu” tamlaması belirtisiz isim tamlamasıdır.

Tren                yolculuk(ğ)-u
                           tamlanan eki
tamlayan         tamlanan

“Öğleyin buğday tarlasına gittik.”
“Çocuk ayakkabıları daha pahalı oluyor.” cümlelerindeki altı çizili tamlamalar belirtisiz ad tamlamasıdır.

c. Takısız İsim Tamlaması

Takısız isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da kendi eklerini almaz. Takısız isim tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını veya neye benzediğini bildirir.

Örnek:

“Yün çorap” tamlamasında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını; “aslan asker” tamamlamasında ise tamlayan, tamlananın neye benzediğini bildirmektedir.

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.