Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 13 Ağustos 2013 Salı 15:12

Görüntüleme: 1972

Cevap: 0


Anlam Bakımından Sözcükler - Terim Anlamterim, anlam

  • Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere Terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnekler:

"Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.
kök, mısra, muson.
"yüklem, özne, kök, zarf", Dil bilgisi terimleri; "üçgen, daire, çap", kelimeleri de geometri terimleridir.

  • Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan Terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek:

"Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.

  • Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

Örnek:

Boğaz'ı geçip Karadeniz'e ulaştık.
Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
Ağacın kökleri çok derinde.
Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir.

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.