Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 6 Eylül 2013 Cuma 16:27

Görüntüleme: 1125

Cevap: 0


Yazımı Sıkça Karıştırılan SözcüklerYanlış Doğru
Vurdum duymaz Vurdumduymaz
Ve ya Veya
Birgün Bir gün
Birşey Bir şey
Bir çok şey Birçok şey
Bir kaç şey Birkaç şey
Hiç bir şey Hiçbir şey
Pekçok Pek çok
Pekaz Pek az
Arasıra Ara sıra
Yanısıra Yanı sıra
Peşisıra Peşi sıra
Ardısıra Ardı sıra
Akşam üstü Akşamüstü
Ayak üstü  Ayaküstü
Suç üstü Suçüstü
Vaz geçmek Vazgeçmek
Baş vurmak Başvurmak
Haketmek  Hak etmek
Ön görmek Öngörmek
Karma karışık  Karmakarışık
Rastgelmek  Rast gelmek
Yada  Ya da
Yalnış Yanlış
Yanlız  Yalnız
Kiprik  Kirpik
Kirbit  Kibrit
Pehriz  Perhiz
Pisikoljk  Psikolojik
Orjinal  Orijinal
Klavuz  Kılavuz
Ropörtaj  Röportaj
İnsiyatif  İnisiyatif
Mataryal Materyal
Antreman  Antrenman
Eşortman  Eşofman
Çenber  Çember
Makina Makine
Matba  Matbaa
Zatüre Zatürre

       

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.